Ostuinfo

Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna babykids.ee omanik OÜ Vanber vahel BabyKids vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Baby Kids vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. OÜ Vanber-il on õigustatud hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.babykids.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.babykids.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja OÜ Vanber vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

Käesolevatele tingimustele reguleerivad vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Hind

Müüjal on õigus toodete hindu muuta ja teha sooduspakkumisi jne Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Teie ostukorvis, kui Ostja ei avalda soovi toodetele ise järele tulla.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile „Lisa korvi“.

Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks klikkige lingile „Edasi kassasse”. Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Maksma”.

Olge tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Vanber ou arvelduskontole.

Toodete eest tasumine

Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule „Osta”. Ekraanile kuvatakse Teie arve. Makse aluseks olev arve saadetakse Teile tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.

Toodete eest saate tasuda:

  1. Internetipanga kaudu
  2. E-arvega( Ülekandega)
  3. Liisi ja Esto järelmaksu kaudu

Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud .

Müügiarve toimetatakse Teile e-postiga peale arve täies ulatuses tasumist.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Peale Lepingu jõustumist toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

Kõik tellimused Teie jaoks Eesti piires maksab kuni 15 Eurot.

Kui Teie tellimus on komplekteeritud, saadetakse Teile sellekohane e-mail.

Üldjuhul toimetab kauba ostjani kullerettevõte, teatud juhtudel võib kauba otsjale toimetada ka Vanber OÜ töötaja. Eelnevalt võetakse ostjaga ühendust telefoni teel ning lepitakse kokku sobiv aeg paki kohale toimetamiseks. Üldjuhul toimetatakse pakke kohale tööajal (kell 9.00-18.00).

Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.

Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest OÜ Vanber ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.

Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. OÜ Vanber ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@babykids.ee või tel. 5571806.

NB! Kauba kohale toimetamise kulud kehtivad tellimustele Eesti Vabariigi piires, kui soovite kaupa tellida väljapoole Eestit võtke meiega palun ühendust e-maili teel ja teeme Teile pakkumise.

Toote tagastamine

Peale toodete kättesaamist on Tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted Tarbijale ei sobi, on Tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, kirjutades avalduse.

Tagastatud kauba eest kantakse raha kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest müüja poolt. Toote tagastamisega või ümber vahetamisega seotud kulud kannab Ostja, va kui tegemist on praaktootega. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud OÜ Vanber-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on OÜ Vanber-il õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab OÜ Vanber Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja OÜ Vanber vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

Pretensiooni esitamine ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine 

OÜ Vanber vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

OÜ Vanber ei vastuta:

  1. Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  2. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
  3. Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke avalduse hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote parandamist, kui ei ole võimalik parandada, siis asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu . Kui asendamine ei ole võimalik, siis Teil on õigus taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode OÜ Vanber kulul.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

Vastutus ja vääramatu jõud

OÜ Vanber vastutab Teie ees ja Teie vastutate OÜ Vanber ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

OÜ Vanber ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida OÜ Vanber ei saanud mõjutada ning mille saabumist OÜ Vanber ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

Kõiki Baby Kids külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. OÜ Vanber ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist poe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka OÜ Vanber -il puudub neile juurdepääs.

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktid

Teie ja OÜ Vanber vahel seoses Baby Kids vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.