Privaatsuspoliitika

Babykids.ee püüdleb eeskujuliku vastutustundliku ettevõttena parema maailma poole. Hindame väga ausust ja läbipaistvust ning oleme pühendunud tugeva ja püsiva kliendisuhte loomisele, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja kasul. Ka teie privaatsuse ja valikute kaitsmine ning austamine moodustab osa sellest lubadusest. Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Selleks oleme allpool välja toonud oma privaatsuslubadused ja täieliku privaatsuspoliitika.

MEIE PRIVAATSUSLUBADUSED

 1. Austame teie privaatsust ja valikuid.
 2. Tagame, et teie privaatsus ja julgeolek on tagatud kõigis meie tegudes.
 3. Me ei saada teile reklaampakkumisi, kui te ei ole seda meilt eraldi palunud. Te võite igal ajal oma meelt muuta.
 4. Me ei paku ega müü teie isikuandmed kellelegi.
 5. Oleme pühendunud teie andmete turvalisuse ja kaitse tagamisele. See hõlmab koostööd ainult usaldusväärsete partneritega.
 6. Teie andmete kasutamisel oleme pühendunud avatusele ja läbipaistvusele.
 7. Me ei kasuta teie isikuandmed viisidel, millest me ei ole teid teavitanud.
 8. Austame teie õigusi ja püüame alati teie nõudmistele võimalikult suures osas vastu tulla, rikkumata iseenda õiguslikke ja tegevuskohustusi.

Lisateabe jagamiseks meie privaatsustavade kohta oleme allpool välja toonud isikuandmete liigid, mida saame otse teilt või teie liikumise järgi meie veebilehel, kuidas me teie isikuandmed kasutada võime, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja hoiustame ning teie õigused seoses teie isikuandmetega. Loomulikult ei pruugi kõik situatsioonid teiega seotud olla. Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate kõigist võimalikest olukordadest, kus me teie andmetega kokku puutuda võime.

Mida rohkem te meiega suhtlete, seda rohkem saame teie kohta teada, see annab meile võimaluse pakkuda teile sobivaid teenuseid.

Kasutame teie saadetud või meie kogutud isikuandmed alati kooskõlas käesoleva dokumendiga. Palun lugege tähelepanelikult seda teavet ja võimalike küsimuste korral tutvuge meie küsimuste ja vastuste lehega. Kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses oma isikuandmetega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@babykids.ee

MIDA SELLEST PRIVAATSUSPOLIITIKAST LEIDA VÕIB?

 • Kes me oleme?
 • Mis on isikuandmed?
 • Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?
 • Kuidas me teie andmeid kogume või omandame?
 • Automatiseeritud töötlus
 • Profiilianalüüs
 • Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?
 • Kus hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kui kaua hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kas minu isikuandmed on turvatud?
 • Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine
 • Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu
 • Teie õigused ja valikud
 • Kontakt

Babykids.ee püüdleb eeskujuliku vastutustundliku ettevõttena parema maailma poole. Hindame väga ausust ja läbipaistvust ning oleme pühendunud tugeva ja püsiva kliendisuhte loomisele, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja kasul. Ka teie privaatsuse ja valikute kaitsmine ning austamine moodustab osa sellest lubadusest. Teie privaatsuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Selleks oleme allpool välja toonud oma privaatsuslubadused ja täieliku privaatsuspoliitika.

MEIE PRIVAATSUSLUBADUSED

 • Austame teie privaatsust ja valikuid.
 • Tagame, et teie privaatsus ja julgeolek on tagatud kõigis meie tegudes.
 • Me ei saada teile reklaampakkumisi, kui te ei ole seda meilt eraldi palunud. Te võite igal ajal oma meelt muuta.
 • Me ei paku ega müü teie isikuandmed kellelegi.
 • Oleme pühendunud teie andmete turvalisuse ja kaitse tagamisele. See hõlmab koostööd ainult usaldusväärsete partneritega.
 • Teie andmete kasutamisel oleme pühendunud avatusele ja läbipaistvusele.
 • Me ei kasuta teie isikuandmed viisidel, millest me ei ole teid teavitanud.
 • Austame teie õigusi ja püüame alati teie nõudmistele võimalikult suures osas vastu tulla, rikkumata iseenda õiguslikke ja tegevuskohustusi.

Lisateabe jagamiseks meie privaatsustavade kohta oleme allpool välja toonud isikuandmete liigid, mida saame otse teilt või teie liikumise järgi meie veebilehel, kuidas me teie isikuandmed kasutada võime, kellega neid jagame, kuidas neid kaitseme ja hoiustame ning teie õigused seoses teie isikuandmetega. Loomulikult ei pruugi kõik situatsioonid teiega seotud olla. Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate kõigist võimalikest olukordadest, kus me teie andmetega kokku puutuda võime.

Mida rohkem te meiega suhtlete, seda rohkem saame teie kohta teada, see annab meile võimaluse pakkuda teile sobivaid teenuseid.

Kasutame teie saadetud või meie kogutud isikuandmed alati kooskõlas käesoleva dokumendiga. Palun lugege tähelepanelikult seda teavet ja võimalike küsimuste korral tutvuge meie küsimuste ja vastuste lehega. Kui teil tekib küsimusi või probleeme seoses oma isikuandmetega, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@babykids.ee

MIDA SELLEST PRIVAATSUSPOLIITIKAST LEIDA VÕIB?

 • Kes me oleme?
 • Mis on isikuandmed?
 • Millist teavet me teie kohta kogume ja kuidas seda kasutame?
 • Kuidas me teie andmeid kogume või omandame?
 • Automatiseeritud töötlus
 • Profiilianalüüs
 • Kes pääseb teie isikuandmetele ligi?
 • Kus hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kui kaua hoiustame teie isikuandmeid?
 • Kas minu isikuandmed on turvatud?
 • Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele ja sotsiaalmeediakonto kaudu sisselogimine
 • Sotsiaalmeedia ja kasutajate loodud sisu
 • Teie õigused ja valikud
 • Kontakt

MIS ON ISIKUANDMED?

 • Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekt“) kohta, keda saab otseselt (nt teie nimi) või kaudselt (pseudonümiseerimise teel, nt unikaalse kontonumbri abil, milles ei sisaldu muud isikuteavet) tuvastada. See tähendab, et isikuandmed sisaldavad teavet, nagu teie e-posti aadress, kodune aadress, mobiilinumber, kasutajanimi, profiilipilt, isiklikud eelistused, ostuharjumused, kasutaja loodud sisu, finantsteave ja teie välimust puudutav teave. See võib sisaldada ka unikaalseid arvtunnuseid, nagu arvuti IP-aadress, nutiseadme MAC-aadress ja küpsised.

MILLIST TEAVET ME TEIE KOHTA KOGUME JA KUIDAS SEDA KASUTAME?

 • Babykids.eeis usutakse, et teie, tarbija, olete meie tegevuse kese. Meile meeldib teist kuulda, teid tundma õppida ning luua ja tuua teieni tooteid, mis teile meeldivad. Samuti teame, et paljudele teist meeldib meiega suhelda. Seetõttu on palju viise, kuidas te saate meiega oma isikuandmed jagada ja meie neid koguda.

KUIDAS ME KOGUME VÕI SAAME TEIE ANDMEID?

 • Me võime koguda või saada teie andmeid oma veebilehtedelt, ankeetidest, rakendustest, seadmetest, Babykids.eei toodete või kaubamärkide sotsiaalmeedialehtedelt või muul viisil. Mõnikord annate te meile enda andmed otse (nt luues kasutajakonto, meiega ühendust võttes, sooritades tellimuse meie veebilehtedelt, rakendustest või kauplustest ja ilusalongidest), mõnikord kogume me seda (nt kasutades küpsiseid, et näha, kuidas te meie veebilehti või rakendusi kasutate) ja mõnikord saame teie andmeid kolmandatelt osapooltelt, sealhulgas teistelt Babykids.ee liikmetelt.

Teie andmeid kogudes märgistame kohustuslikud väljad tärniga, kui need andmed on vajalikud, järgmistel eesmärkidel:

  • meievahelise lepingu täitmiseks (nt toodete teieni toimetamiseks, kui olete need meie veebilehtedelt või rakendustest tellinud);
  • teie tellitud teenuse pakkumiseks (näiteks uudiskirja teieni toimetamiseks), või
  • õiguslike nõuete täitmiseks (nt arve väljastamiseks, teie vanuse tuvastamiseks, kuna ainult üle 18-aastased saavad meile enda andmeid edastada).

Kui te ei anna meile tärniga märgistatud teavet, võib see mõjutada meie võimalusi toodete ja teenuste teieni toimetamiseks.

Üksikasju kirjeldame laiemalt allpool olevas tabelis.

   • Millistel hetkedel võite meile oma andmeid edastada ja meie teie andmeid koguda? Selles tulbas kirjeldatakse, milliste tegevustega või millistes situatsioonides me teie andmeid kasutame või kogume. Näiteks kui sooritate tellimust, registreerite end uudiskirja saajate nimekirja või vaatate meie veebilehte või rakendust.
   • Milliseid isikuandmed saame otse teilt või teie suhtlusest meiega? Selles tulbas selgitatakse, milliseid andmeid me teie kohta sõltuvalt olukorrast koguda võime.
   • Kuidas ja miks võime teie andmeid kasutada? Selles tulbas selgitatakse, mida me teie andmetega teha võime, ja tuuakse välja nende kogumise eesmärgid.
   • Mis on õiguslik alus teie isikuandmete kasutamiseks? Selles tulbas kirjeldatakse põhjuseid, mille alusel me teie andmeid kasutada võime.  

Sõltuvalt teie andmete kasutamise eesmärgist võib teie andmete kasutamise õiguslik alus olla järgmine:

   • teie nõusolek,
   • meie õigustatud huvide kohta, mis võib olla: 
   • lepingu täitmine: täpsemalt teie tellitud teenuste täitmine;
   • õiguslik nõue, kui andmete töötlemist nõuab seadus.